Prezentul Regulament de licitație stabilește cadrul general de desfășurare și participare la evenimentul de licitație organizat de CCF Moldova.

Catalogul de licitați

Înainte de a începe licitația propriu-zisă, CCF Moldova a publicat pe platforma www.evenimenteccf.org un catalog ce conține obiectele ce urmează a fi licitate. Astfel, fiecare licitator va avea posibilitatea de a-și forma o convingere proprie, directă și efectivă cu privire la fiecare obiect în  parte.

Obiectele supuse licitației sunt denumite LOTURI sau LOT.

Participarea la licitație

Pentru a putea participa la licitația organizată de CCF Moldova, persoana interesată va completa, în prealabil, un formular de înscriere/înregistrare evenimenteccf.org/licitatie/.

Licitația online se va desfășura pe ZOOM, pe 2 decembrie 2021. Doar persoanele care se înscriu la licitație  în ziua licitației vor primi link de participare.

These Auction Regulations establish the general framework for conducting and participating in the auction event organized by CCF Moldova.

Auction catalogue

Before starting the actual auction, CCF Moldova published on the www.evenimenteccf.org platform a catalogue containing the lots to be auctioned. Thus, each bidder will have the opportunity to form their opinions on each object.

The items subjected to auction are called LOTS.

Participation in the auction

In order to participate in the auction organized by CCF Moldova, the potential participants will fill in, in advance, a registration form at www.eventeccf.org/licitatie 

The online auction will take place on ZOOM platform, on December 2nd, 2021. Only people who are registered for the auction on the day of the auction will receive a link to participate.